Historia Sbandieratori

W naszej dziaalnoci nawizujemy do woskiej tradycji sbandieratori, czyli historycznej onglerki chorgwiami. Ma ona swoje róda w tradycji powiewania flagami, której pocztki mona odszuka ju w XII w. Wtedy to w caej Europie, a szczególnie we Woszech, po wyjtkowych wydarzeniach, takich jak zakoczenie wojny, chorowie stray miejskiej zwykli witowa przez wykonywanie skomplikowanych manipulacji chorgwiami.

Woskie Sbandieratori jest dyscyplin niezwykle eliatrn na pograniczu sztuki, sportu i tradycji. Modzie z najlepszych rodzin ubiega si o przyjcie do tych bractw. Bycie Sbandoriatori to zaszczyt, presti ale i cika praca. W tym kraju jeli chce si uprawia profesjonaln onglerk flagami grupa musi zapisa si do FISB – Federazione Italiana Sbandieratori (Woska Federacja Sbandieratori). Federacja ta narzuca pewne standardy co do rozmiaru (130x130 cm) i rodzaju tkaniny flagi. Standardy te trzeba spenia przy organizacji woskich rozgrywek i mistrzostw. 

Naley jednak podkreli, e Gwardia Gryfa nie jest zespoem rekonstrukcji historycznej, korzystamy penymi garciami z piknej, wielowiekowej, woskiej tradycji sbandieratori, ale pozwalamy sobie na wasn interpretacj tej sztuki. Nasze pokazy wzbogacone o wystpy tancerek ze skrzydami, onglerów i tancerzy ognia s form widowisk scenicznych. Pozostajemy w stylistyce redniowiecznej, ale nasze prezentacje odbiegaj od klasycznego, woskiego sbandieratori. czc róne dyscypliny i korzystajc z ich wzorców staramy si stworzy co zupenie nowego.


 
Start  |  O nas  |  Oferta  |  Galeria  |  Video  |  Zaufali nam  |  Kontakt © Gwardia Gryfa 2012. Wszelkie prawa zastrzeone.
projekt i wykonanie: hajime studio